Ett besök på Svenskt Diplomatarium

Ett besök på Svenskt Diplomatarium

Article 3

För riktigt seriösa släktforskare så är ett besök på Svenskt Diplomatarium ett absolut måste då det här finns oerhört värdefulla dokument att ta del av. Här har man en mycket stor samling brev från medeltiden, och institutionen har fått sitt namn från faktumet att brev på den tiden kallades för diplom.

Det må vara extremt populärt att släktforska idag och det är närmast en trend, men släktforskning har hållit på länge i Sverige. Svenska myndigheter och privatpersoner insåg snabbt hur viktigt det är att bevara arkiv om befolkningen. och det var just därför som man på 1600-talet införde lagar om att präster måste anteckna alla födslar och begravningar. På 1820-talet började man samla in brev och dokument från medeltiden, vilket resulterade i den stor samling man idag har på Diplomatarium som består av över 40 000 brev.

Eftersom man på medeltiden talade en annan form av svenska och dessutom använde latin mycket har man också länge arbetat hårt på att åtminstone göra sammanfattningar på det moderna modersmålet. På så sätt har alla tillgång till information här och man behöver inte lära sig latin och fornsvenska för att kunna ta del av dokumenten.