Att göra ett släktträd

Att göra ett släktträd

Article 6

Det är både en stor och rolig metod att skapa sig ett släktträd medan man gör efterforskningar om sina anfäder. Genom att se exakt hur alla är besläktade genom stammen och de olika grenarna får man en fantastisk överblick över hela sin familj, och även om man själv vuxit upp utan någon fysisk familj att tala om inser man plötsligt hur man är en del av det stora hela.

Ett släktträd kallas på vetenskapsspråk för dendrogram och kommer från grekiskans dendro=träd, och gram=skrift. Med andra ord är det ett träd som man gjort med penna, och är man en skicklig släktforskare kan man räkna med att få göra ett riktigt stort träd. Metoden att använda sig av just ett träd för att illustrera sin släkt anses komma ifrån Bibeln där man upprepade gånger kartlägger de olika huvudfigurernas anfäder och härstammar deras ursprung till Israels tolv stammar.

Om man vill göra sig ett eget släktträd så kan man antingen rita upp ett själv eller köpa ett färdigtryckt ark från till exempel Släktforskarförbundets bokaffär som man sedan kan rama in. Man kan också göra digitala versioner som man kan ladda ner via olika appar.