Ett besök på Riksarkivet

Ett besök på Riksarkivet

När man släktforskar i Sverige så är ett av de absolut bästa ställena att ägna mycket tid Riksarkive där en enorm mängd information om landets många släkter och individer förvaras. Här hittar man bland annat folkbokföringens längder genom tiderna där människors födslar och död registrerats, framförallt i landets många församlingar. Många av de gamla kyrkorna existerar ofta inte längre men har man tur kan man ändå finna viktig informationen i arkiven. Det mesta är idag digitaliserat men i de sällsynta fall då endast originalböcker- och dokument finns att tillgå kan man ansöka om särskilt tillstånd att få se dem. Det som är så fantastiskt med den svenska folkbokföringen är att den går hela vägen tillbaka till 1600-talet, då det stiftades en lag att präster måste hålla noga, skriftliga inventarier på sina församlingsmedlemmar. Med det har man möjlighet att spåra sin familj nästan ett halvt årtusende bakåt i tiden.

Till Riksarkivet kan man också komma för att lära sig om hur man bör gå tillväga om man vill börja släktforska. Av naturliga skäl är den absolut första fasen att man vet vems ens föräldrar är. Om man inte gör det, eller till exempel söker endast sin far så är all information om denna person extremt viktig. Vet man på ett hum när och var han föddes så kan man gå igenom alla födelseattester och födelselängder från denna ort och därmed hitta hans namn. Efter det är det bara att sätta igång, men utan denna information kommer man ingen vart.

En annan mycket värdefull källa till information som man kan hitta på Riksarkivet är privata dagböcker. Än idag så kan man donera sina dagböcker hit om man vill bevara sina skrifter eller kanske inte vill att den omedelbara familjen skall kunna läsa vad man skrivit. Detta öppnar för enorma möjligheter och det kan mycket väl vara så att en gammal farmor, som ingen trodde var det minsta intresserad av böcker och skrift, i själva verket var en ivrig dagboksförare. Med dagbokens hjälp lär man inte bara känna personen ifråga bättre, utan får också ofta spännande information om andra familjemedlemmar och deras relationer till varandra.

Riksarkivet har också ett stort bibliotek där man kan lära sig mer om släktforskning och hur man bäst går tillväga. Det är inte ovanligt att en släktforskare då och då går in i väggen, och då kan arkivets många idéer och tips komma väl tillhanda. Har du till exempel kollat rättegångshandlingar och skolböcker? Finns det militärer i familjen vars bokföring står att finna i Krigsarkivet? Om du har fastnat behöver det inte alls betyda att det inte finns utvägar! Från Riksarkivet kan man också beställa kopior på viktiga dokument och handlingar, och med det får man mycket hjälp på traven!