Få mer tid över till släktforskning

Få mer tid över till släktforskning

Om du äger en fastighet eller är med i styrelsen i en bostadsrättsförening känner du säkert till hur tidskrävande det kan vara. Hur ska du få tid över till släktforskning och andra fritidsintressen? Som tur är finns det nu möjlighet att anlita fastighetsförvaltare som utför alla nödvändiga göromål, vilket ger dig mer tid till annat.

Med fastighetsförvaltning från Nabo kan du lägga mycket mer tid på din släktforskning. Nabo kan ge dig personlig rådgivning och även heltäckande fastighetsförvaltning, så att du får stöd i den långsiktiga planeringen av fastighetens underhåll. Här kan du få en heltäckande tjänst som ger dig assistans med juridik, ekonomi och teknisk förvaltning.

Nödvändig fastighetsförvaltning

För den som är fastighetsägare är det hela tiden nödvändigt att göra underhåll på fastigheterna och ha en ordentlig underhållsplan. För att kunna sköta underhållet effektivt är det också bra att ha en budget som har kostnadsberäkningar som visar vad som krävs. Det finns också lagstadgade myndighetsbesiktningar som måste göras och du behöver då hitta rätt leverantör. Om föreningen drabbas av vattenskador behöver styrelsen hantera försäkringsärenden, samt administrera förfrågningsunderlag vid upphandlingar. Alla dessa uppgifter går att få hjälp med via Nabo, så att du har mer tid att ägna åt dina hobbies.

Släktforska effektivt

Om du är ny på att släktforska kan det vara klokt att först gå en onlinekurs. Då lär du dig grunderna i släktforskning, som innefattar Sveriges arkiv och hur du använder dem. Du får också veta hur du kan bygga upp ditt släktträd baserat på kyrkböckerna. Du lär dig grundläggande begrepp samt hur du använder olika sorters arkivhandlingar när du lär känna din släkt.

Intresset för släktforskning ökar allt mer och anledningen till detta är att tillgången på unikt källmaterial ökar. För att släktforska var det förut nödvändigt att åka runt till Sveriges landsarkiv med penna och papper, vilket krävde en del investeringar. Men därefter kom mikrofilmen följt av mikrokort, och sedermera den digitala revolutionen. Detta skapade en mycket bättre tillgänglighet. Släktforskning kan nu göras hemifrån så länge du har tillgång till en dator och internet. Det går att ladda ner bouppteckningar samt uppgifter från kyrkoböcker.

Det som gör Sverige unikt är att vi har tillgång till husförhörslängder, som senare utvecklades till församlingsböcker. Längderna är en bra liggare som visar information om den svenska befolkningen. Här går det att se hela familjebilder och olika medlemmar från deras födelse till deras giftermål och död. När du ska börja släktforska är det bra att först börja intervjua de äldre i släkten och därefter katalogisera alla gamla bilder, handlingar och brev och att dokumentera historierna bakom.

Det kan också vara bra att lära sig läsa gamla handstilar. På 1700-talet var de flestas handstil väldigt annorlunda jämfört med hur de ser ut idag. Det kan vara svårt för de flesta att gå längre tillbaka i tiden än 1600-talet, eftersom det då oftast saknas källor förutom för de som råkar vara högadliga.