Släktforska med hjälp av DNA

Släktforska med hjälp av DNA

När du har släktforskat en tid kanske du vill ha belägg för att ditt släktträd stämmer. I sådana fall kan du göra ett DNA-test. Om du skulle hitta en obruten linje av män, far – farfar – farfarsfar och så vidare eller en motsvarande för kvinnor kan du se ditt släktskap hundratals år tillbaka i tiden. Det går till och med att göra släktträd som går så långt tillbaka i tiden att inte ens skriftspråket var uppfunnet, bara genom ett DNA-test.

Kanske kan du rita ut den väg din släkt har färdats sedan vaggan i Afrika för över hundratusen år sedan. DNA öppnar för många möjligheter. Ett DNA- test far inte med osanningar och man bör vara på det klara med att det kan dyka upp överraskningar som man inta hade räknat med. Om man är det minsta osäker bör man avstå. Testet visar vilka de biologiska föräldrarna är och man kan hitta oanade släktskap. Man bör alltså vara medveten om detta innan man gör testet. Eftersom ett test kan avslöja släktskap som tidigare varit okända i släktträdet får man inte avslöja dessa offentligt utan medgivande från den berörde eftersom det handlar om integritet. Det finns flera olika DNA-test att välja bland där det vanligaste och bredaste testar det autosomala DNA’t. Detta DNA är det slumpmässiga du fått från både din mor och din far. Efter en tid kommer du att få en lång lista med släktingar som också gjort ett DNA-test. Det kan handla om avlägsna släktingar flera hundra år tillbaka i tiden. DNA-test kan också göras för att se vilka sjukdomar man har i släkten eller har genetisk risk att utveckla som till exempel uppgifter om artros eller hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa test får man dock lämna till en annan instans då företag som erbjuder släktforskning med DNA enbart screenar just släktskap. Utöver test av ditt autosomala DNA kan du också testa mtDNA, mitokondrie-DNA som du ärvt på mödernet och resultatet ger dig den gren av kvinnogrenen hos mänskligheten där du har din släkt. Detta kallas också “haplogrupp”. Du får också en lista med andra som är släkt med dig i denna raka linje på mödernet under förutsättning att de gjort testet. Om du är man kan du också göra ett Y-DNA test. Testet ger samma resultat som mtDNA men den här gången på fädernets sida. Om du är kvinna kan du be till exempel din far eller bror göra testet. Det som alla testen har gemensamt är att du erhåller en lista över matchningar, det vill säga människor du är släkt med. De som är närmast i släktskap står överst på listan och det är här du bör lägga din energi. Längre ner på listan finns de som blir svåra att placera på rätt ställe i ditt släktträd.