Hitta biologiska föräldrar och syskon

Hitta biologiska föräldrar och syskon

Det finns många som inte har någon kontakt med sina biologiska föräldrar. Det kan vara så att man har blivit bortadopterad som liten eller övergiven, eller så har en biologisk förälder helt enkelt gått upp i rök och aldrig funnits med i bilden. Det kan också vara så att man har ett namn eller delar av ett namn på föräldern eller syskonet men ingen kontakt eller mer information, och skulle vilja komma i kontakt med eller veta mer om dem. Det kan gå att hitta okända syskon och försvunna biologiska föräldrar, både i Sverige och utomlands.

 

I Sverige finns offentlighetsprincipen som går ut på att man kan begära ut allmänna handlingar hos myndigheterna. Man kan begära ut folkbokföringsuppgifter ifrån Skatteverket och som sådana uppgifter räknas namn, adress, födelsedatum och släktskap om sig själv och andra. Enligt kapitel 22 paragraf 1 i offentlighets- och sekretesslagen får dock inte sådana uppgifter lämnas ut “om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs”. En person med skyddad identitet eller adress blir alltså inte hittad eftersom uppgifterna då inte lämnas ut.

Anledningar till att ha försvunnit

Det finns många anledningar till varför kontakten mellan släktingar, föräldrar och barn eller mellan syskon inte finns. Den biologiska föräldern kanske inte ville, eller inte kunde vara delaktig på grund av missbruk eller sjukdom, syskon kan vid tidig ålder ha blivit familjehemsplacerade och liknande. Skulle man finna sin anhörige och skapa kontakt kan vad som helst vänta. Ligger ett missbruk till grund kan man försöka hjälpa personen att nyktra till, och kanske prata med personens arbetsgivare. Som arbetsgivare kan hjälp att hantera missbruk på arbetsplatsen hittas på https://www.ljungsjoberg.se/, eftersom Ljung & Sjöberg erbjuder utbildning och hjälp att utbilda arbetsgivare och personal om missbruk och hur det kan hanteras och stöttas på en arbetsplats. Den biologiska släktingen man letar efter kan faktiskt bli glad av att få kontakt och hjälp, och det kan leda till att en relation utvecklas. Det kan också vara en sporre för den som missbrukar att ändra sitt liv och ta tag i sina problem.

Röttersökning

Att göra en röttersökning innebär att man tar hjälp av en organisation eller förening som oftast mot självkostnadspris ger tillgång till råd, stöd och agerar mellanhand mellan en själv och kontakter i utlandet, om det gäller en utländsk adoption. För den som funderar på att göra en röttersökning finns en del nyttig info att läsa hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Saker man borde ta med i beräkningen är att den biologiska familjen kanske inte vill ha kontakt, och hur ska man då hantera det? En annan fråga är varför man vill söka efter sina rötter precis just nu, vad var det som avgjorde beslutet? Samt vilken relation vill man ha till den hittade biologiska familjemedlemmen? Att fundera på detta är ett sätt att bli förberedd inför vad som kanske upptäcks, och man får också vara beredd på att kanske upptäcka även tråkiga saker som hänt i det förflutna. Det stora beslutet är: Är man redo?