Skelleftebygdens Släktforskare har ny webbplats!

Du är välkommen till:

http://skellefteforskare.se

Den gamla webbplatsen http://skelleftebygdens-slaktforskare.se
kommer att upphöra senast 2014-04-27 och kommer då att raderas.
Se till att bokmärka och gå in på vår nya webbplats redan nu.

Obs! Ny emailadress till kansliet:

kansliet@skellefteforskare.se

P.S. Kom ihåg att ändra dina bokmärken D.S.